Home > Standpunten

Standpunten Europese Verkiezingen 2019

Wees eerlijk!

 • Mensen zijn slimmer dan politici denken en voelen zich belazerd omdat te veel politieke praatjesmakers van alles beloven wat niet gebeurt (‘geen Euro meer naar Griekenland’)
 • De schuld wordt geven aan ‘Brussel’ terwijl politici zelf aan tafel hebben gezeten om mee te beslissen. De burger pikt dat niet meer en terecht. 
 • Ik ben nieuw in de politiek en erger me enorm aan inhoudsloze politieke ijdelheid.
 • Hoe kan dat beter? Wees eerlijk over wat we kunnen verwachten. Leg als politicus uit wat het internationale krachtenveld is en wat we realistisch als Nederland kunnen bereiken.
 • Gooi de deuren open: vergaderingen van de raad, dus van de ministers van de lidstaten, en vergaderstukken zijn namelijk niet openbaar! 
 • In het Europees parlement zijn het merendeel van de stemmingen niet transparant terwijl er al lang een elektronisch stem-systeem is dat prima kan laten zien welke Europarlementariër voor of tegen heeft gestemd. Laat zien wat je doet en waar je voor staat!

Wie niet groot is moet slim zijn

 • De Europese Unie bestaat eigenlijk uit heel veel vergadertafels met als doel zo goed mogelijk samen te werken. Van belang is wát er op de agenda staat van die vergaderingen. Te veel.
 • We willen niet alles door de EU laten bepalen. De interne markt, het vrije handelsverkeer van goederen, mensen en kapitaal, zijn niet zaligmakend om alles op Europees niveau te regelen.
 • Nederland, als kleiner land in de EU, moet handig zaken doen in Brussel om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Dus strategisch denken en slim onderhandelen om steun van andere LidStaten en politici in het Europees parlement te krijgen. Dat had bijvoorbeeld veel beter gekund bij het pulskorvisserij dossier (de innovatieve duurzame vistechniek die in Nederland is ontwikkeld, werd uiteindelijk, omdat er een NL solo project van was gemaakt, zwaar tegengewerkt door andere lidstaten met een visserijbelang. Resultaat is een verbod op de techniek in de EU en nu een financieële ramp voor onze visserij die daarin zwaar geïnvesteerd hebben).
 • Grote problemen worden juist weer onvoldoende aangepakt omdat de regeringen van 28 LidStaten te vaak unaniem moeten besluiten. En als er een lidstaat een veto uitspreekt, gebeurt er niets! Dat hebben we gezien bij het eerlijk verdelen van vluchtelingen, de politiek ten aanzien van Rusland, en het nog steeds in Straatsburg vergaderen.  Alleen in Brussel vergaderen wordt namelijk tegengehouden door Frankrijk.
 • Het is heel simpel, er moeten vaker met meerderheid van stemmen verstandige besluiten worden genomen! Om daar te komen is niet makkelijk, dan moeten lidstaten een stuk macht inleveren.

Mouwen opstropen in het Europees Parlement

 • Hoe vrij en luxe we nu leven, zonder oorlog, met een ongeëvenaard welvaartsniveau is geen vanzelfsprekendheid.
 • De EU is onze beste garantie voor het behoud en borgenvan onze vrijheid, vrede, veiligheid, welvaart en welzijn.
 • Maar bedenk dat de EU een dynamisch project is! Steeds zal bijsturing nodig zijn om draagvlak te houden en oplossingen te bedenken in een voortdurend veranderende wereld.
 • Dus zuur aan de zijlijn staan klagen wat er nu niet goed gaat, helpt u en de Europese samenwerking niet verder. Kiezen voor iemand die de  mouwen wil opstropen en herpakken wel.

De Europese Commissie op de schop

 • De Europese Commissie, de ambtenaren die met wetsvoorstellen komen en zorgen dat de wetten en regels worden nageleefd, zijn in 'directoraten', zoiets als ministeries, georganiseerd. Meer dan 30.
 • Een veel betere samenwerking tussen die directoraten of fusie van directoraten voorkomt dat regels en beleid van verschillende directoraten, tegengesteld zijn aan elkaar.
 • Zo wordt enerzijds import uit Afrikaanse landen van landbouwproducten bemoeilijkt en wordt er anderzijds beleid ontwikkeld om landbouw en handel uit Afrikaanse landen te verbeteren om daar meer welvaart te creëeren en er ook minder migranten naar Europa komen.
 • De Europese Commissie moet geen politieke Commissie zijn zoals nu de Commissie Juncker. 
 • De Commissie vermijdt daardoor hoognodige aanpassingen in oude wetten en regels uit angst voor een politieke en maatschappelijke discussie terwijl door innovaties vernieuwde regels nodig zijn.
 • Zo wordt bijvoorbeeld de toepassing van innovatieve technieken in de landbouw (Crispr Cas) om duurzamere, sterkere planten te ontwikkelen, of zelfs glutenvrije tarwe, al jarenlang door de Europese Commissie tegengehouden.
 • Omdat deze technieken in de rest van de wereld wel zijn toegestaan riskeren we dat we onze internationaal leidende rol in de land- en tuinbouw verliezen.