Home > Nieuws en opinie > Europa voor de Nederlandse Bloemen en plantense...

Europa voor de Nederlandse Bloemen en plantensector

Europa voor de Nederlandse Bloemen en plantensector

De Nederlandse bloemen en plantensector is een wereldspeler.  Import komt uit wel 60 verschillende landen en de totale export waarde is 6 mld Euro.

Zo'n 80% van de regelgeving die productie en handel van onze bloemen en planten treft, komt uit Europa. Onder andere over import, handelsverdragen, gewasbescherming, BTW, innovatie. De Nederlandse sierteeltsector veel voordeel van het vrij verkeer van goederen en de Euro.

Met een afzetmarkt die zich voor 85% in Europa bevindt, profiteert de Nederlandse sierteeltsector bij uitstek van de Europese Unie. Zo kan de distributie en verkoop van onze bloemen en planten snel door heel Europa plaatsvinden. Belangrijk voor deze versproducten!
Eveline Herben - CDA

Voor onze bloemen en plantensector is een gelijk speelveld in Europa belangrijk. Dat we allemaal dezelfde mogelijkheden en beperkingen hebben bij de import van producten, of welke gewasbeschermingsmiddelen we in principe mogen gebruiken in gelijke klimaat zones. Voor welke plantenziektes we moeten oppassen en in de hele EU buiten de deur moeten blijven. Dat er gelijke afspraken zijn over het inhuren van werknemers uit andere Europese lidstaten. Denk aan de vele Poolse werknemers in deze sector. Maar de EU is er ook voor financiering van innovaties en promotie.

We zorgen dat onze unieke Nederlandse sierteeltbelangen worden meegenomen in de Brexit onderhandelingen door de EU. En soms moeten er heel hard worden aangedrongen op vernieuwing van regels. Zo is de toelating van nieuwe veredelingstechnieken in de EU een zorg. Deze innovatieve methodes maken het veel sneller mogelijk om bijvoorbeeld ziekteresistenties in te bouwen in bloemen en planten zodat er minder chemische middelen nodig zijn. De Europese Commissie wil deze technieken nog steeds niet breed toelaten omdat het een politiek gevoelig onderwerp is; dan moeten we het hebben over de grenzen van genetische modificatie, gebaseerd op regelgeving uit de jaren 90!

Er mogen ook geen producten geteeld en verhandeld worden als deze voortkomen uit die nieuwe technieken.Willen we onze leidende positie houden in de wereld met veredeling, productie en handel van bloemen, planten, groenten en fruit, dan kunnen we niet zonder deze nieuwe veredelingstechnieken. Die zijn namelijk wel al toegestaan in de rest van de wereld, zoals in de Verenigde Staten en wellicht straks ook in het Verenigd Koninkrijk. Toelating is dus cruciaal voor de Nederlandse sierteelt- en tuinbouwsector.