Home > Nieuws en opinie > Europa voor de Maritieme sector

Europa voor de Maritieme sector

Europa voor de Maritieme sector

De Nederlandse maritieme sector is van oudsher Nederlands trots als zeevarende en handelsnatie en bestaat uit interessante deelsectoren, zoals de zeescheepvaart, de scheepsbouw, martieme techniek, waterbouw, binnenvaart en onze havens.

90% van de wereldhandel wordt vervoerd over het water. Alleen al in Europa zijn er 329 belangrijke zeehavens en vaart ongeveer 1/3 van de koopvaardijvloot onder een Europese vlag. Vervoer over zee is kostenefficiënt en relatief schoner dan vervoer over de weg of door de lucht.

Sterk Europa - sterke zeevaart

Europa en de Nederlandse zeevaart versterken elkaar. Voor een sterk Europa is het belangrijk dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die met bekwame bemanning veilig varen.

Het is makkelijk om naar de scheepvaart te wijzen als dé sector waar veel uitstootreductie moet plaatsvinden. De maritieme sector heeft ambitieuze doelen om efficiënter en duurzamer te werken. Maar een mondiaal opererende sector als de zeevaart kan dat nooit alleen in Nederland.

Een Europese en internationale aanpak voor verduurzaming is noodzakelijk vanwege de wereldwijde concurrentie op het vervoer per schip. Anders prijzen we onszelf simpelweg de markt uit en wordt de wereldwijde scheepvaart er niet schoner op...

Eveline Herben - CDA

Verduurzaming in realistisch tempo 

Maatregelen vanuit de EU om Europese reders te stimuleren om te innoveren en zo wereldwijd toonaangevend te kunnen blijven, zijn daarom welkom.Het gaat om verduurzaming van schepen, alternatieve brandstoffen, innovatieve voorstuwing, nieuwe materialen, verwerking van scheepsafval en recycling.

Die verduurzaming is een dynamisch proces en gaat niet op alle terreinen van vandaag op morgen. Immers, schepen hebben een lange levensduur en er zijn enorme investeringen mee gemoeid dus verbeteringen kunnen alleen stapsgewijs plaatsvinden om economisch rendabel te blijven. Daarvoor is constistent beleid nodig van de EU op het gebied van financiering en subsidies. Bovendien moeten regels gelijk op lopen met technologische ontwikkelingen zodat duidelijk is wat kan en of dat in lijn is met veiligheids- en milieuregels.

Harmonisatie regels moet wereldwijd

De Maritieme sector heeft met te veel EU regels en administratieve lasten te maken op het gebeid van veiligheid, milieu, havens. Harmonisatie is nodig. Een internationale sector als de maritieme sector heeft eigenlijk regels nodig die wereldwijd hetzelfde zijn en waar de EU zich dan ook voor moet inzetten. Daar hoort een goede en risico gebaseerde handhaving bij in havens en op zee. Dat zorgt voor een eerlijke concurrentie, verlaagt kosten en biedt bescherming aan bemanning en het milieu.