Home > Europese verkiezingen 2019 > Wordt er met meerderheid van stemmen besloten i...

Wordt er met meerderheid van stemmen besloten in de Raad?

  • De meeste stemmingen zijn met zogenaamde 'gekwalificeerde meerderheid'. Dat betekent met 55% van het aantal lidstaten (minimum van 16) èn in die lidstaten moet 65% van de bevolking van de Europese unie wonen.
  • Het gevolg hiervan is het fenomeen van de blokkerende minderheid, namelijk als 13 lidstaten tegen zijn, lidstaten waar samen 35% van de bevolking woont. Dan moet het minimaal om 4 landen gaan.
  • Een blokkerende minderheid is dus veel makkelijker te halen, vooral wanneer 1 of 2 grote lidstaten meedoen.

Andere veelgestelde vragen