Home > Europese verkiezingen 2019 > Wie kiest de Europese Raad en de Raad van Minis...

Wie kiest de Europese Raad en de Raad van Ministers

  • De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van alle lidstaten. Daar zit onze minister president aan tafel.
  • In de Raad van Ministers ofwel de Raad van de Europese Unie ('De Raad') zitten onze ministers en staatssecretarissen namens Nederland aan tafel, bijvoorbeeld bij de landbouw en visserijraad of bij de milieuraad.
  • Invloed heeft de kiezer dus door te stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen, daaruit volgt immers de samenstelling van onze regering en de aanwijzing van Minister President, de Ministers en Staatssecretarissen.

Andere veelgestelde vragen