Home > Europese verkiezingen 2019 > Wat doet het Europees Parlement

Wat doet het Europees Parlement

  • Alle Europarlementariërs zijn ingedeeld in parlementaire commissies die zich bezig houden met een specifiek beleidsterrein. Bijvoorbeeld de landbouw commissie (COM AGRI), de industrie commissie (COM ITRE), de handelscommissie (COM INTA) of de commissie vervoer (COM TRAN). Het zijn er nu 23.
  • De leden van die commissies worden aan het begin van de zittingsperiode uit de Europese parlementsleden gekozen op basis van hun deskundigheid en hun politieke kleur. Daarin concurreert men dus binnen de eigen groepsfractie met kandidaten van andere lidstaten.
  • Een kandidaat Europarlementarier kan dus in de campagnetijd nog niet zeggen in welke commissie hij of zij zitting neemt.
  • In die parlementscommissies wordt het belangrijkste wetgevende werk verricht door het parlement. Er wordt uit hun midden een Europarlementslid aangewezen als eerst verantwoordelijke voor het behandelen van een bepaald stuk wetgeving. Dit is 'de rapporteur'. Die maakt een verslag met amendementen van hemzelf en van collega's over de wetgeving die door de Commissie is opgesteld. Dat kan vaak wel honderden amendementen opleveren.
  • De Europese Commissie wordt bevraagd en er worden hoorzittingen met experts gehouden.
  • Dan wordt er in de parlementscommissie gestemd.
  • Vervolgens wordt er in de plenaire vergadering over het wetsvoorstel en de amendementen gestemd. Heel vaak volgen de collega's in de plenaire stemming hun fractie specialisten in de betreffende parlementscommissie.
  • Europarlementariers zijn vaak lid van 2 commissies en van 2 als plaatsvervangend lid. Daarnaast zijn Europarlementsleden lid van delegaties. Bijvoorbeeld de delegatie voor relaties met Canada of de delegatie voor relaties tussend de EU en Turkije.

Andere veelgestelde vragen