Home > Europese verkiezingen 2019 > Wanneer heeft een land een veto?

Wanneer heeft een land een veto?

  • Er is op bepaalde gebieden, buitenlandse politiek, belastingen en alles wat het Europese Verdrag betreft, een andere stemprocedure in de Raad. Die van unanimiteit. Dat betekent dat alle 28 lidstaten het eens moeten zijn. 1 lidstaat kan de besluitvorming al blokkeren.
  • Dat is bijvoorbeeld de oorzaak dat het parlement nog steeds naast Brussel ook in Straatsburg moet vergaderen. Dat staat zo in het Europese verdrag.
  • Straatsburg is de hoofdzetel van het parlement. Om die regio is zoveel gevochten, ook in de eerste en tweede wereldoorlog dat het betekenis had om de vrede te waarborgen door juist daar de zetel van het Europees parlement te plaatsen.
  • De vergaderingen van het Europees parlement in Straatsburg zijn daarom historisch en voor Frankrijk vooral ook economisch heel belangrijk. Immers er komen zo iedere maand duizenden mensen naar Straatsburg die daar eten, drinken en in hotels slapen en vervoer nodig hebben.
  • Frankrijk zal dus altijd een veto gebruiken bij een voorstel om de zetel in Straatsburg op te heffen.

Andere veelgestelde vragen