Home > Europese verkiezingen 2019 > Hoe stemt het Europees Parlement

Hoe stemt het Europees Parlement

  • Het parlement besluit met meerderheid van stemmen (dat zijn er dus in totaal 751). Die stemmingen gaan (serieus!) nog vaak met handopsteken. Er is ook een elektronisch stem systeem, maar dat registreert in de meerderheid van de stemmingen alleen de stem voor of tegen of de onthouding van stem en van welke politieke fractie die stem is.
  • Er moeten speciale aanvraagprocedures worden doorlopen voor een stemming om de stemprocedure volledig transparant te krijgen, zodat iedereen kan zien welke politicus wat heeft gestemd.
  • Bizar! Zou het niet altijd transparant moeten zijn hoe een Europarlementariër stemt?!

Andere veelgestelde vragen