Home > Europese verkiezingen 2019 > Heeft de burger invloed op de Raad

Heeft de burger invloed op de Raad

  • De ministers en staatssecretarissen moeten zowel voorafgaand aan de vergaderingen van de Europese Raad als achteraf, verantwoording afleggen over hun standpunten aan de Tweede Kamer.
  • Via de door ons gekozen volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, hebben burgers invloed al dan niet met met hulp van belangenorganisaties, petities en gesprekken.
  • Maar er is wel veel meer transparantie nodig van de Raad. Bijvoorbeeld door vergaderstukken eerder toegankelijk te maken voor Tweede Kamerleden.
  • En ook door meer openheid te geven bij de raadsvergaderingen, die nu nog achter gesloten deuren plaatsvinden.

Andere veelgestelde vragen